Ĉefpaĝo


Propono organizi Universalan Kongreson en Ukrainio


Bonvenon en Ukrainion!


Se vi kapablas labori en teamo kaj ne deziras perlabori monon dank' al UK - aliĝu!
Ĝenerale pri la kongreso respondecas UEA.
LKK konsistos el pli ol 10 (espereble 50) homoj.
Ĉiu homo en la LKK havos unu voĉon.
Andreo Jankovskij - havos duonon da voĉo,
por ke li ne taksu sin pli alte ol la aliaj.


Ni havas bonan imagon, do ni promesas ke viaj ideoj ne perdiĝos.